• Ljubomir Jergović, Zakon Postojanja, stvaranje, identitet Boga i čoveka, problem zla, reinkarnacija, individualno Ja, božansko Ja, duša, prevazilaženje ega
  • srce, um, telo, telesna duša, nesvesno, duhovna spoznaja
  • religijska filozofija, duhovna filozofija, Berđajev, Ungrund, kosmologija, antropologija, istočno-hrišćanska apofatika, Beme, Ekhart, novoplatonizam, Nikola Milošević,O Sanji Milić

Sanja Milić je rođena 1967. godine u Beogradu. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bavi se religijskom filozofijom.

Objavljeni radovi

Pojam stvaranja u religijskoj misli Nikolaja Berđajeva, Bogoslovlje, 2003.

Pojam Ungrund-a u religijskoj antropologiji Nikolaja Berđajeva, Istina, 2006.

Iskustvo odricanja: Plotin i Dionisije Areopagit, Istina, 2007.

Odlomak iz recenzije knjige o učenju Nikolaja Berđajeva

Učenje Nikolaja Berđajeva u svetlu grčke filosofije i istočno-hrišćanske apofatike (pojam Ungrund-a u kosmologiji i antropologiji)„Što se pak otadžbine ovog filozofa tiče u njoj je on iz nekih drugih dobro poznatih političkih razloga bio već od samog nastanka sovjetskog režima potpuno zanemaren. Sa padom Sovjetskog Saveza to će se korenito promeniti. Danas tamo već ima znatan broj radova posvećen učenju Nikolaja Berđajeva i prema svemu sudeći sve više će ih i biti. Međutim, bez obzira na to, izvesni vidovi učenja ovog ruskog mislioca još uvek čekaju svog tumača i to u prvom redu važi za već pomenuti pojam Ungrund-a koji u njegovom filozofskom stvaralaštvu igra značajnu ulogu. Odlučujući se da upravo ovoj temi posveti svoj rad u pretežnijem delu njegovom Sanja Milić pregla je da ovu prazninu u dosadašnjem proučavanju teorijskog opusa Nikolaja Berđajeva popuni. Složen i zametan poduhvat. Da bi se u jedan takav poduhvat neko upustio neophodno je najpre da ima temeljan uvid ne samo u golemi misaoni opus samog Berđajeva nego i u delo nemačkog mističara Jakoba Bemea od koga je Berđajev i preuzeo pojam Ungrund-a. I ne samo to. Da bi se kako valja moglo raspravljati o problemu o kome je reč neophodno je bilo ovladati neobično zapletenim i zakučastim pojmovnim i terminološkim aparatom jedne osobene mističke tradicije i njene recepcije od samog Nikolaja Berđajeva. I u jednom i u drugom pogledu pokazala se Sanja Milić na visini ovog doista zametnog i složenog poduhvata. U njenoj raspravi se na temeljit i obuhvatan način i koliko je piscu ovih redova poznato prvi put na ovaj način, razmatra jedan dosad zanemareni i za razumevanje religijske filozofije ovog ruskog mislioca nezaobilazni problem.

Nikola Milošević