Personalistički i impersonalistički aspekt Boga

KNJIGE: FILOZOFIJA, RELIGIJSKA FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA, DUHOVNOST

Cena:700,00RSD

           e-knjiga

Ova knjiga se bavi nekim problemima i pitanjima koja se nameću i osvetljavaju dva osnovna čovekova puta u njegovom stremljenju prema Bogu na primeru različitih religijskih pravaca kao što su hrišćanstvo i struja hinduizma koja se naziva Mayavada. Ova dva osnovna puta čovekovog shvatanja Boga mogu se okarakterisati kao personalističko i impersonalističko poimanje Boga koje se doživljava suprotstavljeno, mada o ova dva puta treba u stvari razmišljati kao o dva aspekta Božjeg postojanja koja nam omogućavaju kompletniju spoznaju Boga.

Knjiga se šalje putem e-maila, na upit.